#Suez kanalen

Den 1. november 1956 mens «lynkrigen» mellom Egypt og Storbritannia—Frankrike—Israel var på det mest intense, ble 13 skip låst fast i Suezkanalen. De var på vei sørover og hadde passert omtrent en tredjedel av distansen da det ble stopp. Blant skipene var den norske tankbåten «Hektoria», 13580 tonn, og «Eli Knudsen» av Haugesund, som ledet konvoyen. Minst 50 senkede skip, lektere og annet blokerte kanalen nord og sør for konvoyen, men skipene led ingen overlast.
LES MER HER

Som nevnt i siste nummer av JAHRE NYTT, var vårt rederis
«JARITA» blant de 33 skip som i juli passerte Suezkanalen da den
ble åpnet for trafikk. I alt var det fire norske skip, og «JARITA»
var for øvrig konvoiens største tankbåt. Et pussig trekk var det
jo at «JARITA» var med i siste konvoi da Suez ble stengt i 1967.
Skipet var da i Hilmar Rekstens eie.

JAHRE NYTT har bedt kaptein Rolf Andersen om en kort beret-
ning om «JARITA»s reise gjennom kanalen i sommer, og her
kommer den:   LES MER HER