@suezkanal

Den gamle chiefen på stykkgods båten Concordia Tadj, kalte Suezkanalen for «jordens endetarm.» «Når du har kommet gjennom der på vei østover, så har du kommet til jordens bakside.»

En historie av Arne Ragnar Svendsen

Suezkanalen går tvers gjennom Egypt der landet er på det smaleste, og forbinder Middelhavet med Rødehavet. Kanalen er meget viktig for den internasjonale skipsfarten, fordi den sparer skip som skal mellom den østlige og vestlige halvkule for den lange turen rundt Afrika.

Read More