##Sykdom

Et norsk skip er på reise fra Aruba til Panama. Man befinner seg omtrent midtveis mellom disse to stedene da det hender. Det er
like før midnatt. 2. maskinisten er blitt purret ut for å gå på vakt. Da vakta kommer tilbake til lugaren for å se om maskinisten er
våken, da sitter han på do. Det er blod overalt. Han blør fra munn og nese, og fra endetarmen…Alarm ombord.
LES MER HER 

Et tema det sjeldens prates om er sykdom ombord i skip. Noen har faktisk dødt pga. mange forskjellige faktorer som har spilt inn for det enkelte tilfelle. V i skal legge ut 4 enkeltepisoder som viser hvor mye den enkelte har måtte gå igjennom.

  1. LES MER HER
  2. LES MER HER
  3. LES MER HER
  4. LES MER HER

Det står om livet. Det skjer også av og til ombord.
Den syke må i land. Hurtig. Da kommer Papir-
loven, forteller overstyrmann Einar Sverre Pet-
tersen. Og den syke må vente, på lister, telling,
stempling, klarering. Fire tilfelle forteller han om,
han har opplevd flere. Han etterlyser en interna-
sjonal overenskomst hvor nød bryter alle lover,
så menneskeliv går foran byråkratisk sommel.