##Sykdom

Sykdom og ulykker er noe som har vært tilfelle i mange år ombord på skip, når ulykken har skjedd har de ikke kunnet rekvirere en sykebil eller lege som kunne bistå dem som er ombord. Vel helt riktig er det vel ikke det med lege for i mange år har rederiene hatt kontakt med sykehus hvor de som er ombord kan kontakte når de trenger hjelp.

Overstyrmann Einar Sverre Pettersen har laget denne repotasjen for noen år siden.

Det står om livet. Det skjer også av og til ombord. Den syke må i land. Hurtig. Da kommer Papirloven, forteller Overstyrmann Einar Sverre Pettersen. Og den syke må vente, på lister, telling, stempling, klarering. Fire tilfelle forteller han om, han har opplevd flere. Han etterlyser en internasjonal overenskomst hvor nød bryter alle lover, så menneskeliv går foran byråkratisk sommel.

I det siste har spørsmålet om sikkerheten til sjøs vært fremme svært ofte. Man utreder spørsmålet, som det heter. Diskuterer det. Er det ikke noe man har glemt i all sikkerheten? Det er i hvert fall en ting som synes å være for lite påaktet. For å belyse hva jeg sikter til, så vil jeg her trekke frem  tilfeller. Tilfeller som er hentet rett ut av virkeligheten.

Tilfelle 1:Read More

Et norsk skip er på reise fra Aruba til Panama. Man befinner seg omtrent midtveis mellom disse to stedene da det hender. Det er
like før midnatt. 2. maskinisten er blitt purret ut for å gå på vakt. Da vakta kommer tilbake til lugaren for å se om maskinisten er
våken, da sitter han på do. Det er blod overalt. Han blør fra munn og nese, og fra endetarmen…Alarm ombord.
LES MER HER 

Et tema det sjeldens prates om er sykdom ombord i skip. Noen har faktisk dødt pga. mange forskjellige faktorer som har spilt inn for det enkelte tilfelle. V i skal legge ut 4 enkeltepisoder som viser hvor mye den enkelte har måtte gå igjennom.

  1. LES MER HER
  2. LES MER HER
  3. LES MER HER
  4. LES MER HER

Det står om livet. Det skjer også av og til ombord.
Den syke må i land. Hurtig. Da kommer Papir-
loven, forteller overstyrmann Einar Sverre Pet-
tersen. Og den syke må vente, på lister, telling,
stempling, klarering. Fire tilfelle forteller han om,
han har opplevd flere. Han etterlyser en interna-
sjonal overenskomst hvor nød bryter alle lover,
så menneskeliv går foran byråkratisk sommel.