tankbåt

REPORTASJE: TROND VOLD

Et fjell på vei gjennom havet. Et hult fjell lastet med olje nok til å forsyne en middelstor norsk kommune i et år. En flytende bombe — en forurensnings trusel av de største på jorda? Et lukket
samfunn for noen og tredve mennesker. Vi er om bord i M/T « Berge Septimus» , et tankskip på 280.020 dødvekttonn, registrert i Stavanger og eid av Sig. Bergesen d.y. & Co. i Oslo. Et skip som
hele året går i skytteltrafikk mellom oljekildene i Den persiske gulf eller Nigeria, og Europa eller Amerika. Et skip som så mange andre i den norske handelsflåten. Et skip i en fart med store
vanskeligheter. Vi gikk om bord i Europort, verdens største oljehavn som ligger noen mil fra Rotterdam.


Read More

 

Verdens første tankskip barken Lindesnæs fra Tønsberg

Aftenposten kunne i 1862 bringe følgende melding
fra De forente stater: «Pennsylvanias steinkullolje
vil snart være et av vår industris og velstands vesentlige
elementer. Den har ennå neppe vært kjent i tre år. og alle-
rede truer den med nesten å fortrenge selve steinkullproduk-
sjonen. Følgende tallstørrelser vil best vise i hvilken grad
denne forretning er tiltatt. På Philadelphia og Eriebanen
ble i 1859 transportert 325 burrels. å 1860 21794 barrels og
i 1861 134927 barrels. Daglig åpnes nye branner. og pro-
duksjonen gjør forbausende og nesten utrolige framskritt.»
Oljen ble allemanns lys over hele verden. den avløste
stearinlys og animalsk olje til belysning. og det ble bruk
for den overalt. Til de flotteste og mest kunstferdige lam-
per. til lanterner og til de billigste lamper ute blant Østens
millioner ble det brukt olje.

LES MER HER