#Thea

Selfangeren MS THETA tilhørende Christensen Canadian Enterprises Ltd., ble i løpet av desember
og januar måned forlenget og reparert ved A/S Framnæs mek. Værksted. Forlengelsen utgjorde
18’4″ og lasteevnen ble øket med ca. 60 tonn, kubikkinnholdet av lasterommet øket med 3.500 ku-
bikkfot og bunkerkapasiteten øket med ca. 14,5 t.

Lasterommet ble delt i to, således at det nu er to helt adskilte rom, og nye større luker ble arran-
gert for begge rommene samtidig som laste- og lossearrangementet ble forandret. Den økede laste-
romskapasitet vil gi plass til 5.000 flere skinn.

Skipets formast med tilhørende 2 stk. bommer mfor 2 tonns løft ble flyttet opp på bakken, og foran
poopen ble det oppsatt 2 stk. pelemaster hver utstyrt med 1 stk. 7 tonns bom og 1 stk. hydraulisk
vinsj.

Skipets fryserianlegg ble modernisert og innredningen akter forandret slik at det ble plass til
2 større messer, større bysse- og fryserom og proviantrom. Innredningen under dekket akter ble
forandret til to-mannslugarer, og likeledes ble et mpar nye tomannslugarer innbygget i poopen.

Kaptein på THETA er Kristian Marø og maskinsjef John Wernicke, begge hjemmehørende i Halifax.