#thorsdrott

Thorsdrott gjorde i sommer 3 turer mellom Syd
Afrika og Canada, og er her fotografert idet den
forlater Table Bay Harbour, Cape Town, på sin
9. tur fullastet med appelsiner for Montreal. Vi
fant billedet som omslagsbillede til augustnumme-
ret av det store shipping-magasinet «The South
African Shipping News and Fishing Industry Review». Bladet bragte også en omtale av skipet og fruktfarten.