Vidar

Vi vet det å seile på en seilskute ikke var risikofritt, ulykker og hendelser som den enkelte arbeider ombord måtte takle på en utrolig og heltmodig måte.

Vi har arbeidet med å finne de enkelte skutene som tilhørte hjemme i Sandefjord og nå jobber vi med å finne historiene. Vi legger ut en historier her i dag om Briggen Widar, bygget i Lahelle ( Sandefjord ). Lahelle var en stor aktør på 1850 tallet og bygget mange flotte og kjente skuter.

Read More